Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Klasa czwarta sportowa o profilu pływackim

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć - realizującą dwie godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz dziesięciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 7 czerwca 2022 r. o g. 14:00 (wtorek) w hali sportowej i na basenie naszej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

· deklaracja-przystapienia-do-próby-sprawnościowej

· Harmonogram-rekrutacji-klasa-sportowa-szkolny-2022_2023

· podanie-do-klasy-sportowej

· próby-sprawności-fizycznej-do-szkoły-podstawowej

· zasady-rekrutacji-2022_2023

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 1 czerwca 2022 r. (środa) do g. 15.30

Harmonogram rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie
rok szkolny 2022/2023

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy sportowej.

18 maja 2022 r. g.17.00 (nr sali, w której odbędzie się spotkanie będzie podane na drzwiach wejściowych szkoły).

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły

do 1 czerwca 2022 r. do g. 15.30

Próba sprawnościowa

I termin

7 czerwca 2022 r. g. 14:00

hala sportowa i basen szkolny

II termin

(dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli przystąpić w I terminie)

14 czerwca 2022 r. 14:00

hala sportowa i basen szkolny

Ogłoszenie wyników rekrutacji

22 czerwca 2022 r.

Termin składania odwołań

do 25 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych29 czerwca 2022 r.

8 maja 2022 | Paulina Przyczyna | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj