Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Pełna empatii klasa 2c

Wzbudzenie empatii, uwrażliwienie na potrzeby osób, które możemy spotkać w swoim życiu, budowanie świadomości społecznej na temat włączania osób z różnymi niepełnosprawnościami do aktywnego i niezależnego życia, spojrzenie na inny niż własny stan zdrowia, to tylko niektóre cele jakie wspólnie osiągnęli uczniowie klasy 2c podczas trwających od października do stycznia warsztatów edukacyjnych „ABC empatii”.

Projekt realizowany w oparciu o napisaną przez Wiktora Czepczyńskiego, Żanetę Kupczyk i Katarzynę Muzykę-Jacheć książkę, ukazał w bardzo przystępny sposób uczniom czym charakteryzują się różne niepełnosprawności i schorzenia takie jak: niedosłuch, nowotwory, blizny, cukrzyca, spektrum autyzmu oraz wiele innych.

Działania podejmowane w czasie spotkań przez drugoklasistów były pełne zaangażowania, współpracy oraz dyskusji związanej ze stereotypowym myśleniem na temat osób z niepełnosprawnością. Zbudowana w uczniach pozytywna postawa względem drugiego człowieka, a w szczególności tego ze specjalnymi potrzebami, z pewnością czyni świat znacznie lepszym.

19 stycznia 2023 | Katarzyna Kochan - Marchot | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj