Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Rekrutacja na półkolonie organizowane w ramach Projektu „Międzykulturowa szkoła”

Rekrutacja na półkolonie będzie prowadzona w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a we Wrocławiu, sala nr 108 budynek C, w dniach od 26.06.2023 do 30.06.2023, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Zapisu na półkolonie można dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, więcej informacji pod nr tel.: 71 798 67 00

Zgłoszenie do udziału w półkoloniach odbywa się na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

W sytuacji przekroczenia liczby 150 zapisów na liście rezerwowej, termin rekrutacji może zostać skrócony dla każdego z turnusów,

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez rodzica w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

Informacje organizacyjne

 1. Zaplanowanych jest łącznie 915 miejsc na półkoloniach – w tym co najmniej 585 miejsc dla uczniów migrantów (tj. obywateli z terenu Ukrainy przybyłych na terytorium Polski po 24.02.2022 w związku z wybuchem wojny).
 2. Planowana jest realizacja zajęć dla łącznie 60 grup w okresie od 17 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.:
  • Turnus 1 – 17.07 – 21.07.2023 r. – 10 grup, łącznie 155 osób
  • Turnus 2 – 24.07 – 28.07.2023 r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 3 – 31.07 – 04.08.2023 r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 4 – 07.08 – 11.08.2023 r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 5 – 14.08 – 18.08.2023 r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 6 – 21.08 – 25.08.2023 r. – 10 grup, łącznie 152 osoby.
 3. W ramach każdego Zadania (turnusu) uczestnicy/uczestniczki zostaną podzieleni na 10 grup tematycznych:
  • 2 grupy – zajęcia kreatywne,
  • 3 grupy – zajęcia sportowe,
  • 2 grupy – zajęcia naukowe,
  • 3 grupy – zajęcia rekreacyjne.
 4. Uczestnicy/uczestniczki półkolonii podzieleni będą, w ramach każdego turnusu, na grupy wiekowe:

5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach I – III,

5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach IV – VI.

5. Miejsce realizacji wypoczynku – budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior, ul. Kwidzyńska 5, Wrocław.

6. Udział w półkoloniach jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione:

7. Czas trwania jednego turnusu to 5 dni od poniedziałku do piątku.

8. Jeden uczestnik będzie mógł wziąć udział w max. dwóch turnusach.

9. W ramach każdej z form: jedna całodniowa wycieczka wyjazdowa, co najmniej jedno wyjście do miejsc rozrywki takich jak np. park trampolin, ścianki wspinaczkowe, itp.

27 czerwca 2023 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj