Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2023/2024

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2023/2024

Godzina 08:15
Klasy 3 spotkanie w sali gimnastycznej, potem rozejście się do sal.

Godzina 08:30

Klasy 4 i 5 spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych:
Klasa 4a- sala 0.16 – p. Elżbieta Kolanowska
Klasa 4c- sala 2.12 – p. Anna Tumir
Klasa 4d- sala 0.18 – p. Bogumił Niegosz
Klasa 5a- sala 0.14 – p. Hanna Hałka-Wojtasiewicz
Klasa 5b- sala 0.17 – p. Gizela Sapa
Klasa 5c- sala 1.09 – p. Zbigniew Kiliński
Klasa 5d- sala 1.14 – p. Joanna Osenkowska

Klasy 1 i 2 spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych:
Klasa 1a- sala 1.29 – p. Małgorzata Wilk
Klasa 1b- sala 0.37 – p. Irena Fałat
Klasa 1c- sala 0.35 – p. Marta Borecka
Klasa 1d- sala 2.28 – p. Sylwia Kutrzuba
Klasa 2a- sala 1.26 – p. Bernadetta Bańska
Klasa 2b- sala 1.28 – p. Joanna Szymańska
Klasa 2c- sala 2.26 – p. Aleksandra Wiercik
Klasa 2d- sala 0.38 – p. Anna Matura

Godzina 09:30

Pożegnanie klas 8 w sali gimnastycznej i rozdanie świadectw, potem rozejście się do sal
Klasa 8a- sala 2.11 – p. Iwona Łaś
Klasa 8b- sala 2.23 – p. Agnieszka Królikowska
Klasa 8c- sala 0.19 – p. Iwona Góra


Godzina 10.00

Klasy 6 i 7 oraz 4b spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych:
Klasa 4b - sala 0.14 – p. Beata Błaszczyńska !
Klasa 6a - sala 1.14 – p. Natalia Ogrodnik
Klasa 6b - sala 2.10 – p. Marzena Gaczoł
Klasa 6c - sala 1.09 – p. Krzysztof Wielogórski
Klasa 6d – sala 1.07 – p. Daria Stankiewicz
Klasa 7a- sala 2.13 – p. Aleksandra Witkowska
Klasa 7b- sala 2.08 – p. Krzysztof Grądowski
Klasa 7c- sala 0.18 – p. Renata Kulińska

18 czerwca 2024 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj